Vitajte na stránke ALEA,

lesna pedagogika, lesná pedagogika, ekoturistika, alea
Demo Image

ktorá vás pozýva na poznávanie lesa a prírody zážitkovým spôsobom. Stránka predstavuje činnosť lesnej pedagogiky a ekoturistiky, prezentuje ponuku environmentálnych vzdelávacích programov určených rôznym cieľovým skupinám a dáva priestor pre inšpiráciu ako sa učiť zábavnou formou priamo v prírode.

Webová stránka je aktívna od r. 2012 a je pokračovaním už neexistujúcej stránky www.alea.sk.

Našou filozofiou je: „Les milovať, poznávať a chrániť..., pritom sa zabaviť a urobiť niečo pre svoje zdravie !

Mimochodom Alea iacta est je latinský výraz a znamená „kocky sú hodené“. Bol častým označením akcie, keď ju už nešlo vrátiť späť. Vyslovil ho údajne Gaius Julius Caesar, keď prekročil hraničnú riečku medzi Italiou a Galiou, čím sa začala občianska vojna. V našom ponímaní tento výraz znamená, že bol urobený rozhodujúci krok a veci už nemožno vrátiť späť - ak chce ľudstvo prežiť, musí si naša spoločnosť obnoviť vzťah k prírode, k lesom, musí sa správať zodpovedne a brať ohľad na budúce generácie. Už je rozhodnuté, cesta späť nie je, prírodu si musíme vážiť, milovať a chrániť. Využívať ju len takým spôsobom, aby aj naše deti žili dôstojne. Uprednostňovať prírodné materiály, šetriť prírodné zdroje, brať ohľad na iných. Sebeckosť a bezohľadnosť už nemá miesto. K novým zážitkovým metódam poznávania prírody, k budovaniu trvalých postojov a hodnôt chceme prispieť aj svojimi aktivitami a činnosťou.